Leren kijken … en doorzien

 

Om ons heen is zoveel te zien, te horen en te ontdekken. Mijn motto is: “Goed kijken leidt tot begrijpen”. Begrip van de omgeving geeft inzicht en leidt tot een beter begrip en genieten van de wereld.

 

Ik werk vanuit verschillende invalshoeken, beschouw mezelf als een culturele duizendpoot: ideeënman, erfgoedgids, docent beeldende kunst en architectuur, schrijver en rondleider.

 

De ideeënman

Met creatieve, originele benaderingen prikkel ik de fantasie van anderen. Opzet is dat die anderen meedenken, ontdekken en doorzien. Daarmee ‘verrijken’ ze zichzelf … en mij.

 

Voor de Groninger Gezinsbode bedacht ik de rubriek “Wie weet meer”, een speurtocht naar tot dusver onbekende verhalen achter gevelstenen, sculpturen en gebouwen. Met een tekst + foto wijs ik de lezers op een object waarvan het verhaal onbekend is. Mijn oproep is: “Wie weet meer over dit object?”

In dienst van het Dialyse Centrum Groningen rijd ik regelmatig door Friesland. Steeds weer biedt de omgeving verrassingen: bijzondere architectuur en fraaie gevelversieringen. Op mijn initiatief reed een medewerker van het tijdschrift Noorderbreedte een dag met me mee. Zie het artikel Kunsthistoricus op de dialysebus.

De erfgoedgids

Waarom ligt dat kanaal daar? Er varen immers geen schepen! Waarom is die kerktoren zo hoog? Wat is dat voor vreemde vrucht aan die boom? Waarom heet mijn straat “Bataviastraat”?

Het erfgoed ligt vaak voor je eigen schooldeur. Door te leren kijken, leer je ontdekken. Je gaat je eigen wijk begrijpen. En van daaruit de stad, Nederland, Europa, de wereld. Ook met kleuters kun je prima de schoolomgeving verkennen, geheimen onthullen. Meer weten? Zie Erfgoed binnen handbereik.

 

De docent

Ik sluit zoveel mogelijk aan op de belevingswereld en woonomgevig van de leerlingen. Voordat ze op excursie gaan naar Rome, laat ik ze eerst stilstaan bij (neo) klassieke gebouwen in hun eigen woonplaats. De Tweede Wereldoorlog breng ik dichter bij huis door aandacht te besteden aan gebeurtenissen in hun eigen omgeving. Zowel het basis als voortgezet kan bij mij terecht. Ik kan op alle niveaus aansluiten, van kleuter tot student.

 

De schrijver

Veel informatieve teksten zijn doorspekt met vakjargon, zakelijk en opsommerig. Bij de lezer komt de info slechts ten dele over, laat staan dat ze beklijft.

Ik schrijf in allemanstaal, verwerk citaten en anekdotes omdat ze de informatie levendiger maken. Het overdragen van informatie en leesplezier kan uitstekend samengaan.


De rondleider

Ik gids langs architectuur, beeldhouwkunst, gevelversieringen en erfgoed. Met jong en oud, leek en kenner, toeristen, scholieren en wijkbewoners.

Na de Pedagogische Academie studeerde ik kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Door mijn onderwijsachtergrond kan ik op onderhoudende en toegankelijke wijze informatie overdragen. Ik sta bekend als een enthousiast verteller.

 

Jaap Ekhart

tel: 050-5415700
contact@jaapekhart.nl

google Jaap Ekhart

Foto: Reinier Treur